Verksamhet & pedagogisk idé

Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.

Vår pedagogiska idé

Varje människa är unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati.

 • Vi anser att varje barn vill och kan lära om det ges möjlighet och tillit.
 • Vi menar att varje barn utvecklar självkänsla och självförtroende genom att uppmuntras att vilja och våga pröva på nya utmaningar.
 • Vi har ett väl förankrat arbetssätt för att främja likabehandling, där vi ser olikheter som en tillgång. Vi arbetar bland annat aktivt med genus där varje barn ska mötas av och möta andra med respekt.

Pedagogernas förhållningssätt är avgörande för hur barngruppen och enskilda barn utvecklas.

 • Vi tar oss tid, lyssnar på och är lyhörda för varje barns behov.
 • Pedagogerna organiserar verksamheten efter barngruppen och enskilda barns behov.
 • Pedagogerna ges fortlöpande möjlighet att reflektera kring, samtala om och planera den pedagogiska verksamheten.

Vårt sätt att utforma verksamheten främjar en positiv utveckling av hälsa och motoriska färdigheter samt grundlägger ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön.

 • Maten lagas från grunden i vårt eget kök och är en viktig del av vår verksamhet. Vi prioriterar närodlat och ekologiskt.
 • Vi är utomhus varje dag och utnyttjar de möjligheter till rörelse, fri lek och frisk luft som gården och ”vår egen” skog ger oss.
 • Vi använder vår närmiljö för att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp.

 

Vårt sätt att utforma innemiljön skapar förutsättningar för ett positivt klimat där lärande och utveckling står i centrum såväl för gruppen som för det enskilda barnet.

 • Vi utformar kontinuerligt miljön och väljer/väljer bort material noggrant.
 • Vi ger stort utrymme för lek och aktivitet där barnen kan bearbeta problem, öva konfliktlösning och utveckla respektfulla relationer till varandra.
 • Materialet finns tillgängligt för barnen och skapar möjligheter för kreativitet och fantasi.

”När jag hämtar på förskolan vill mina barn först leka och visa/berätta vad de gjort under dagen innan de kommer på tanken på att följa med hem”.

Peter, förälder

Att erbjuda en allsidig verksamhet är av stor vikt för att barnen ska utvecklas inom alla områden.

 • Under dagen får barnen vistas i både större och mindre grupper, leka fritt och organiserat samt leka ute och inne.
 • I små grupper arbetar vi med projekt, där bland annat skapande, språk, matematik och naturvetenskap bildar en helhet.
 • Vi är lyhörda för barnens åsikter och intressen och strävar efter att fånga stunden.

 

Det starka föräldraengagemanget är en viktig faktor för vår ambition om ett gemensamt ansvar för barnets utveckling såväl som för förskolans kvalité i stort.

 • Vi erbjuder såväl föräldramöten som utvecklingssamtal två gånger per år.
 • Föräldrarnas reflektioner är ett av de underlag vi använder när vi planerar vår verksamhet. Synpunkter och tankar samlas in via den årliga förärldraenkäten men även vid utvecklingssamtal och dagliga samtal.
 • Vi strävar efter att skapa en förtroendefull relation mellan föräldrar och pedagoger.

 

Vill du veta mer eller ställa dig i kö? Kontakta oss!

Måltidspolicy

Vårt mål är att måltiden ska vara en trevlig stund för alla och att mat, råvaror, hållbar utveckling samt matglädje, hälsa och ”att vara tillsammans” står i fokus. Vi anser att det är viktigt med respekt både för naturen och för varandras olikheter.

Vi serverar mat som lagas från grunden av vår kock, med ett stort inslag av ekologiska varor. Vi äter soppa och vegetariskt minst en gång i veckan och vi får ofta hembakt, härligt doftande bröd. Vi använder nästintill inget socker och det kött vi äter kommer från det lokala slakteriet, Carlströms.

Barnen har egna matbordsplatser och pedagogerna sitter vid samma bord under långa perioder. Maten bjuds runt i serveringsskålar vid varje bord och barnen uppmuntras att ta själva. Vi dukar med kniv, gaffel och sked till alla barn. Utifrån mognad och förmåga sitter vi kvar vid bordet tills alla är färdiga och hjälps sedan åt att duka av och ställa disken på den matvagn som sedan körs in i köket.

Vårt förhållningssätt speglar det vi gemensamt har tagit ställning för, dvs att måltiden ska vara en stund då vi tillsammans äter och har trevligt tillsammans. Vi har således inga specifika regler eller förbud utan menar att ”det som inte stör någon annan, kan vara tillåtet”. Det kan vara OK att äta med händerna, men vi uppmuntrar användande av bestick, det kan ibland vara OK att tex prova om citronskivan flyter, eller att sjunga en sång för de andra vid bordet. Pedagogen ansvarar för att det blir en lugn och trevlig matstund och motiverar alltid sina beslut, tex -du behöver sitta ned så att du inte spiller; -vi kan experimentera vidare sedan och se vad som flyter-sjunker osv.

Vi uppmuntrar till ”att kunna själv och att pröva” men hjälper självklart till när det behövs. Man behöver förstås inte äta det man inte tycker om, men heller inte lättvindigt ta mer av det man mest tycker om och lämna övrigt. Vi uppmuntrar barnen att smaka och vi resonerar om smaker, dofter, konsistenser och hur maten ser ut. Ibland är någonting på bordet mer attraktivt (ex smörgåsar eller köttbullar…)och behöver fördelas ”rättvist”. Inte heller här finns några strikta regler utan vi för resonemang om behov, önskemål och hur vi ska dela på det som finns på bordet, så att alla blir mätta. Vi för också ett resonemang med barnen om hur maten produceras och att det är viktigt för miljön både att produktionen sker på ett miljövänligt sätt men också att vi för vår gemensamma framtids skull inte slänger mat i onödan.

mat_forskolaVi tillämpar Livsmedelsverkets riktlinjer för
”Bra måltider i förskolan” och tar ansvar för alla delar som integreras i en bra måltid.

Att ha det roligt tillsammans gör att varje barn får en härlig känsla av att vara delaktig och viktig.

Vi är utomhus varje dag. Att ge barnen möjlighet att röra sig, andas frisk luft och uppleva naturen samtidigt som de leker, lär och har kul gör att de utvecklas väl och att de håller sig friska.

Vi har egna återkommande traditioner. Två gånger om året gör vi fint på gården. Då brukar vi också gå ner till Stora torget och köpa blommor och frukt. Sedan äter vi festlunch utomhus.

Varje vecka går vi på utflykt. Ibland tar vi med egen matsäck.

Vi skapar också tillfällen där barn i lugn och ro kan påbörja och slutföra olika aktiviteter i små grupper. Språk utvecklas i samspel med andra. Då utvecklas såväl ordförråd, begrepp, uttal som förmågan att kommunicera. Det är viktigt att kunna förmedla vad man vill och behöver, tänker och känner. Liksom att kunna lyssna, ta in och förstå det man hör.

I bygglek får barnen möjlighet att tillsammans med kamrater experimentera med hållfasthet, balans, vikt, längd, höjd mm. De kompromissar, resonerar, löser konflikter och har roligt! Samtidigt som de bygger tillsammans utvecklar de alltmer både sociala, motoriska, matematiska och tekniska förmågor. De vuxna finns till hands och utmanar så att leken utvecklas. Vi samtalar om det som händer så att språket utvecklas hela tiden.

Fri lek – vuxenstyrda aktiviteter I våra pedagogiskt genomtänkta lekar har vi jätteroligt! Vi dansar, sjunger, rimmar och ramsar, leker sällskapslekar och mycket, mycket mer. Det är härligt att vara många tillsammans, det känns så skönt i kroppen.

Kooperativet


Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Om förskolan


Förskolan är belägen vid Djäkneberget, med både natur och stad nära till hands. I direkt anslutning finns en vår egen skogsdunge, vilken fungerar som en förlängning av gården. De dryga trettio barnen är uppdelade på två avdelningar efter ålder.

Vill du bli en del av oss?