Kooperativet

Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Övriga föräldrar ingår i arbetsgrupper med ansvar för exempelvis tvätt, städning eller enklare reparationer. Arbetsinsatsen är inte avskräckande, men är viktig att ta på allvar, då den möjliggör att de kommunala bidrag som finansierar verksamheten kommer barnen till godo på bästa sätt.

Hur drivs kooperativet?

Kooperativet är en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Insatsen är 100 kr per familj. Föreningen har en styrelse bestående av valda föräldrar. Styrelsen driver den ekonomiska föreningen och är arbetsgivare. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag. Varje familj har olika ansvarsområden, som t.ex. att ingå i tvättgrupp, sitta med i styrelsen eller vara med i fixargruppen, för att nämna några exempel. De olika grupperna träffas några gånger per år, vilket gör att vi kan ha högre kvalitet och som en bonus lär känna varandra och förskolan.

”Vi upplever stora fördelar med att förskolan drivs som ett kooperativ.”

Stina och Robert

Får alla ha sina barn på förskolan?

Ja. Vi prioriterar syskon till redan inskrivna barn och barn som bor i Trollbackskolans upptagningsområde. Vi vill ha en mångfald på förskolan med pojkar och flickor i olika åldrar och med olika bakgrund.

Vad kostar en plats på förskolan?

Avgiften är densamma som på kommunala förskolor och hanteras centralt av kommunen.

När har förskolan öppet?

Det är föräldrarnas behov som styr förskolans öppettider. För närvarande innebär det att förskolan har öppet måndag till fredag från kl 7.00 till kl 17.00. I syfte att hålla en hög personaltäthet är förskolan vanligen stängd under tre veckor i juli, dagarna mellan jul och nyår, dagen efter Kristi Himmelfärdsdag samt under personalens planeringsdagar (normalt tre dagar under läsåret).

Vill du veta mer eller ställa dig i kö? Kontakta oss!

Föräldrar – Barnens viktigaste vuxna! Vi på Djäknebergets förskola tycker det är både roligt och utvecklande med en öppen och konstruktiv föräldrakontakt. Som förälder är du alltid välkommen att vara med i verksamheten!

Bra mat får också barnen att må bra. All vår mat är lagad av bra råvaror. Mjölken är ekologisk, köttet är närproducerat. Vi får tom rullade köttbullar och riktigt potatismos! Vi äter länge och pratar ofta om var maten kommer ifrån.

Verksamhet & pedagogisk idé


Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.

Om förskolan


Förskolan är belägen vid Djäkneberget, med både natur och stad nära till hands. I direkt anslutning finns en vår egen skogsdunge, vilken fungerar som en förlängning av gården. De dryga trettio barnen är uppdelade på två avdelningar efter ålder.

Vill du bli en del av oss?