Bli en del av oss

Önskan om plats på förskolan anmäls via kommunens system, men erbjudande om plats beslutas av förskolans styrelse. Syskonförtur tillämpas och barn boende inom Pettersbergsskolans upptagningsområde prioriteras.

Kooperativet


Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Verksamhet & pedagogisk idé


Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.