Om förskolan

Djäknebergets förskola i Västerås är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1993. Genom starkt engagemang och fokus på goda relationer skapar vi på Djäknebergets föräldrakooperativ tillsammans en hållbar förskola där alla känner sig trygga och sedda. Djäknebergets förskola ger de bästa förutsättningar för att barnen ska utvecklas till starka och trygga individer, och alla som varit en del av kooperativet minns tiden med glädje.

Förskolan är relativt liten till sin storlek med drygt 30 barn inskrivna, fördelade på två avdelningar. Vi har ett mycket trevligt barnvänligt läge med vår skogsdunge intill samt gångavstånd till Djäkneberget med dess lekplats och natur. Närheten till centrum utnyttjar vi ofta genom besök på biblioteket och annat kulturellt utbud.

Förskolan har en egen kock och all mat lagas från grunden i huset. Ekologiska och närproducerade råvaror används i största möjliga mån. Vår kompetenta, trevliga och engagerade personal driver verksamheten kvalitativt och målinriktat.

Förskolan arbetar mycket med natur, matematik, språk och rörelse. Vi är utomhus varje dag och utnyttjar de möjligheterna till mycket rörelse, fri lek och upplevelse av alla väder som ”vår egen skog” ger oss.

De goda vitsorden i kommunens utvärdering vittnar om verksamhetens genomsyras av hög kvalitet.

Vill du veta mer eller ställa dig i kö? Kontakta oss!

Vi läser mycket och barnen tittar gärna i böcker. Att utveckla barnens språkliga förmågor har hög prioritet hos oss. Att ha bra barnböcker är en självklarhet och vi går ofta till biblioteket både för att låna böcker och för att se teater. Vi har ett förhållningssätt där vi tar oss tid och lyssnar på varje barn.

Kooperativet


Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Verksamhet & pedagogisk idé


Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.

Vill du bli en del av oss?