Om förskolan

Djäknebergets förskola präglas av gemenskap, trivsel och engagemang. Här får lek och lärande plats. Förskolan startade redan 1993, och drivs sedan start som ett föräldrakooperativ.

På förskolan går det ungefär 32 barn, fördelat på avdelningarna Lingon och Blåbär. Alla pedagoger känner alla barn, och även vårdnadshavarna lär känna både varandra och de andra barnen eftersom trivselgruppen anordnar sociala aktiviteter för familjerna.

Här hittar du mer information om hur du ställer ditt barn i kö.

Engagerade pedagoger

Pedagogerna är välutbildade, kompetenta och engagerade. Fokus i det pedagogiska arbetet ligger på att locka fram barnens inneboende nyfikenhet och lust att lära. Personalen jobbar även aktivt med att skapa en lugn atmosfär, där varje barns behov får plats. Personalgruppen är stabil, med låg personalomsättning. Bland personalen som jobbar i barngrupp är cirka 50 procent utbildade förskollärare.

Läs mer om vår pedagogik här.

All mat lagas från grunden på förskolan

Vi prioriterar ekologisk och närodlad mat, och vår egen kock tillagar all mat från grunden i förskolans kök. Maten blir en naturlig del av pedagogiken, till exempel genom att barnen får odla potatis på förskolegården som vi sedan skördar tillsammans. Läs mer på sidan om vår pedagogik.

Barnen är utomhus varje dag

Barnen är utomhus varje dag, antingen på gården eller i skogen precis bredvid förskolan. Barnen och pedagogerna gör även utflykter, till exempel till Djäkneberget, biblioteket eller stan.

Kommunikation i fokus

På förskolans lärplattform kan du som vårdnadshavare följa verksamheten, då pedagogerna lägger upp foton och berättar om barnens aktiviteter. Varje barn har även en personlig lärlogg. Förskolemöten och utvecklingssamtal hålls två gånger per år. Vårdnadshavarnas reflektioner på mötena är ett av underlagen som pedagogerna använder i sin planering.

Öppettider

Det är vårdnadshavarnas behov som styr förskolans öppettider. För närvarande har förskolan öppet alla vardagar kl. 07–17. För att ha en så hög personaltäthet som möjligt är förskolan vanligen stängd under tre veckor i juli, i mellandagarna under julen samt dagen efter Kristi himmelfärdsdag. Vanligtvis har personalen tre planeringsdagar under året, och även då är förskolan stängd.

Höga betyg i kommunens utvärdering

Förskolan får högt betyg i kommunens utvärdering av förskolorna, vilket vittnar om att verksamheten genomsyras av hög kvalitet.

Ställ ditt barn i kö