Välkommen

Djäknebergets förskola i Västerås är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1993. Genom starkt engagemang och fokus på goda relationer skapar vi på Djäknebergets föräldrakooperativ tillsammans en hållbar förskola där alla känner sig trygga och sedda. Djäknebergets förskola ger de bästa förutsättningar för att barnen ska utvecklas till starka och trygga individer, och alla som varit en del av kooperativet minns tiden med glädje.

Djäknebergets föräldrakooperativ är en liten förskola, där alla barn och anställda har goda möjligheter att lära känna varandra väl. Att förskolan drivs som ett kooperativ där föräldrar engagerar sig i olika delar av verksamheten ger också goda möjligheter för personal och föräldrar att lära känna varandra bättre, och för förskolans alla familjer att lära känna varandra. På så sätt skapar vi en gemenskap och en större förståelse för varandra och för verksamheten.

Att förskolan ligger belägen precis invid en skog i slutänden av en gata ger oss goda möjligheter för en trygg och trivsam verksamhet. Genom att ha en rektor som också är delaktig i arbetslaget och den dagliga verksamheten, ett eget kök med en egen kock, och engagerade familjer som hjälper till med flera av de arbetsuppgifter som krävs för att upprätthålla en välfungerande förskola, ges möjligheter för personalen att fokusera på det de är bäst på – att skapa den allra bästa verksamheten för barnen som går på förskolan.

Vill du veta mer om Djäknebergets förskola, eller om du önskar ställa ditt barn i kö, hör gärna av dig till oss!

Vi upplever att trygghet är det viktigaste för förskolan och det har man verkligen lyckats med, genom att ha en trygg och stabil personal och då det behövs vikarier så är det alltid kända ansikten. Barnen möter alltid ett känt ansikte och de har en stimulerande och trygg miljö att utvecklas i.

Louise och Patrik, föräldrar

Om förskolan


Förskolan är belägen vid Djäkneberget, med både natur och stad nära till hands. I direkt anslutning finns en vår egen skogsdunge, vilken fungerar som en förlängning av gården. De dryga trettio barnen är uppdelade på två avdelningar efter ålder.

Kooperativet


Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Verksamhet & pedagogisk idé


Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.

Bli en del av oss


Önskan om plats på förskolan anmäls via kommunens system, men erbjudande om plats beslutas av förskolans styrelse. Syskonförtur tillämpas och barn boende inom Pettersbergsskolans upptagningsområde prioriteras.

Vill du bli en del av oss?