Välkommen

Vi är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1993. Föreningens vision är att föräldrarna ska vara delaktiga i barnens vardag och att föräldrar och barn som bor i området ska lära känna varandra och tillsammans skapa sociala nätverk. Förskolan är belägen vid Djäkneberget, med både natur och stad nära till hands. I direkt anslutning finns vår egen skogsdunge, vilken fungerar som en förlängning av gården.

Personaltätheten är hög och vid personalfrånvaro tar vi alltid in ersättare om det behövs. På förskolan finns ett arbetslag med åtta pedagoger, erfarna barnskötare och förskollärare, som tillsammans ansvarar för en verksamhet med hög kvalitet för ca 30 barn, fördelat på två avdelningar.

Maten lagas i vårt eget kök och är en viktig del av vår verksamhet. Vi njuter i lugn och ro av nyttig mat som doftar och smakar gott. Miljötänkande genomsyrar vår verksamhet, alltifrån ekologisk mjölk till källsortering tillsammans med barnen.

Förskolan arbetar mycket med natur, matematik, språk och rörelse. Vi är utomhus varje dag och utnyttjar de möjligheterna till mycket rörelse, fri lek och upplevelse av alla väder som ”vår egen skog” ger oss.

Vill du veta mer om Djäknebergets förskola, eller om du önskar ställa ditt barn i kö, hör gärna av dig till oss!

Vi upplever att trygghet är det viktigaste för förskolan och det har man verkligen lyckats med, genom att ha en trygg och stabil personal och då det behövs vikarier så är det alltid kända ansikten. Barnen möter alltid ett känt ansikte och de har en stimulerande och trygg miljö att utvecklas i.

Louise och Patrik, föräldrar

Om förskolan


Förskolan är belägen vid Djäkneberget, med både natur och stad nära till hands. I direkt anslutning finns en vår egen skogsdunge, vilken fungerar som en förlängning av gården. De dryga trettio barnen är uppdelade på två avdelningar efter ålder.

Kooperativet


Förskolan är ett stabilt föräldrakooperativ och drivs i form av en ekonomisk förening. Det betyder att vinstintresse saknas, samt att en styrelse bestående av valda föräldrar har övergripande ansvar för verksamhet och anställda.

Verksamhet & pedagogisk idé


Verksamheten regleras av Läroplan för förskolan. Särskild vikt läggs vid att möta varje barn individuellt med gruppen som stöd, vilket gör tid, trygghet, tydlighet och tillit till viktiga verktyg.

Bli en del av oss


Önskan om plats på förskolan anmäls via kommunens system, men erbjudande om plats beslutas av förskolans styrelse. Syskonförtur tillämpas och barn boende inom Pettersbergsskolans upptagningsområde prioriteras.

Vill du bli en del av oss?